Melâmiler Dayanışma ve Kültür Derneği, 18 Nisan 1996 tarihinde İzmir'de kurulmuştur. Derneğimizin uzun yıllar başkanlığını yapan ve kurucu üyesi olan Davud Yılmaz Efendi, ehliyetli bir Melâmi İnsan-ı Kâmili olup, taliplilerine Melâmilik mesleğini tevdi etmiş ve nasibi olanlar onun manevi feyzinden istifade etmişlerdir.

 

Davud Yılmaz Efendi'nin Mânevi Seceresi Şöyledir:

Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) Efendimizin manâda 17.Torunu, 20.Asrın Melâmi Piri
Seyyid Muhammed Nurül Arabî  Hz.

 

 

Halifesi Hulusi Maksut Efendi
Andan Hasan Lütfü Şuşut Efendi 

 

 

 

 

Andan M. Saadettin Bilginer Efendi
Andan Bozkurt Dalay Efendi

 

Andan Davud Yılmaz Efendi
Melâmiler Dayanışma ve Kültür Derneği Kurucu Üyesi

Melâmiler Dayanışma ve Kültür Derneğinden Duyuru:


Davud Yılmaz Efendi Hazretleri 12 Nisan 2011'de hakka yürümüştür. Bu alemdeki tasarrufu aşağıda isimleri yazılı olan hüccetli halifelerinden devam etmektedir. Derneğimiz halen faliyette olup sohbetlere devam edilmektedir.

Hüccetli Halifeleri
Ali Çoban efendi (505)311 6844 Giresun  
Ali Arslan Yaslıoğlu efendi (536)585 7465    
Durmuş Ayaz efendi (533)341 8107    
Hasan Yılmaz efendi (536)742 4354    
İbrahim Beller efendi      
Suat Çukur efendi (535)969 4455   suatt1960@gmail.com
Şaban Görhan efendi (532)340 5721 Karşıyaka  
Şeref Yaslıoğlu efendi (535)245 0729