Melâmiler Dayanışma ve Kültür Derneğinden Duyuru:
Davud Yılmaz Efendi Hazretleri 12 Nisan 2011'de hakka yürümüştür. Bu alemdeki tasarrufu aşağıda isimleri yazılı olan hüccetli halifelerinden devam etmektedir. Derneğimiz halen faliyette olup sohbetlere devam edilmektedir.

Hüccetli Halifeleri
Ali Çoban efendi (505)311 6844 Giresun  
Ali Arslan Yaslıoğlu efendi (536)585 7465    
Durmuş Ayaz efendi (533)341 8107   
Hasan Yılmaz efendi (536)742 4354   
İbrahim Beller efendi 0041448650690
(534)338 5918
İsviçre
Bursa
Yalova
 
Suat Çukur efendi (535)969 4455   suatt1960@gmail.com
Şaban Görhan efendi (532)340 5721 Karşıyaka 
Şeref Yaslıoğlu efendi (535)245 0729