Bilmeyenlere Duyurulur:

MELAMİLİK TARİKAT DEĞİL, HAKİKATTİR…

Mevlana Hazretleri, Mesnevi’sinde şöyle buyuruyor. “Şeriat muma benzer; yol gösterir ki ele mum almadan, yol alınmaz. Ele mum alıp yola düştüğünde, yoldaki bu gidişin, yürüyüşün tarikattir. Gideceğin yere varıp, amacına ulaştın mı, bu da hakikattir. Bunun için demişler ki; Hakikatler meydana çıktı mı, yollar biter!”

Muhyiddin-i Arabî Hazretleri de: “Hakk’ı yollarda arama, çünkü ortada O’na giden bir yol yoktur” diye buyuruyor.

İşte Melâmilik; yollarin bittiği, başka bir deyişle; Hakk ile aramızda yolların, uzaklıkların, mesafelerin hiçbir zaman var olmadığının, Hakk’ı arayışın zannimızdan ibaret olduğunun ve gafletten kaynaklandığının zevk edildiği nokta olan hakikattir ki, ancak İslam tasavvufunun bittiği yerden Melâmilik başlar…